Centrala Kalisz: +48 62 501 10 01 kalisz@kalnas.pl Oddział Działoszyn: +48 607 984 931 kalnas@kalnas.pl

Nasiona kukurydzy

Obok mieszanek traw oraz zbóż ozimych, prowadzimy również sprzedaż nasion kukurydzy. W naszej ofercie posiadamy nasiona kukurydzy produkowane przez firmę Syngeta Seeds, wyróżniające się wysokim plonowaniem. Sprzedawane przez nas nasiona kukurydzy bardzo dobrze przyjmują się praktycznie na każdym rodzaju gleby – zapraszamy do zapoznania się z opisami poszczególnych odmian kukurydzy.


NASIONA KUKURYDZY FIRMY SYNGENTA SEEDS


AROBASE • wysokie i stabilne plonowanie na ziarno ujawniające się zarówno w "suchych latach", jak i na lżejszych stanowiskach,
 • bardzo dobra odporność na wyleganie łodygowe nawet przy opóźnionym zbiorze,
 • wysoka przydatność ziarna szklistego flint dla przemysłu młynarskiego, kolba typu flex,
 • dobra zdrowotność roślin,
 • zalecana obsada - ziarno 75 000 - 83 000 szt./ha,
 • wymagania glebowe: wszystkie glebowe, szczególnie przydatny do uprawy na stanowiskach lżejszych lub w rejonach o wyższym ryzyku występowania niedoborów wody w trakcie wegetacji.


DELITOP • bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno,
 • stabilne plonowanie w kolejnych latach o odmiennym przebiegu pogody,
 • znakomita wymłacalność ziarna,
 • kolba typu fix, wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie typu flint,
 • doskonała przydatność ziarna dla przemysłu młynarskiego i gorzelniczego,
 • rośliny z efektem "stay green" z regularnie osadzoną kolbą,
 • bardzo dobra zdrowotność roślin,
 • dobra odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe,
 • unikalna wartość żywieniowa (udział skrobi i włókna strawnego),
 • zalecana obsada - ziarno/kiszonka 78 000 - 88 000 szt./ha,
 • wymagania glebowe: bardzo dobre zdolności adaptacyjne do wszystkich kompleksów glebowych, wyłączając stanowiska o niskiej kulturze rolnej.


NK MAGITOP • bardzo duże plony zielonej masy,
 • znakomity wczesny wigor oraz wzrost młodych roślin,
 • rośliny wyrównane i bogato ulistnione,
 • typ "stay green", umożliwiający wydłużenie terminu zbioru,
 • kolba duża flex z ziaren typu pośredniego dent/flint,
 • bardzo dobra strawność zarówno włókna jak i całych roślin,
 • bardzo dobra odporność na wyleganie łodygowe i korzeniowe,
 • zalecana obsada: kiszonka 85 000 - 90 000 szt./ha,
 • wymagania glebowe: wszystkie kompleksy glebowe ze szczególnym wskazaniem stanowisk lekkich.


NK JASMIC • toleruje wczesne siewy i stanowiska wolniej nagrzewające się wiosną,
 • idealny na wcześniejsze zbiory,
 • kolba typu fix, ziarno flint,
 • wysokie plony skrobi i energii,
 • dobra strawność zarówno włókna, jak i całych roślin,
 • zdrowotność roślin na wysokim poziomie,
 • zalecana obsada - 90 000 - 95 000 szt./ha,
 • wymaganie glebowe: wszystkie kompleksy glebowe.


NK FARMTOP • wysokie stabilne plonowanie,
 • wysoka zawartość skrobi szklistej w ziarnie,
 • wyjątkowa odporność na wyleganie,
 • bardzo dobra przydatność ziarna szklistego flint dla przemysłu młynarskiego, kolba typu flex,
 • znakomita wymłacalność ziarna,
 • bardzo dobra zdrowotność roślin,
 • zalecana obsada: ziarno 78 000 - 88 000 szt./ha,
 • wymagania glebowe: większość kompleksów glebowych.